Main-slider-1 Main-slider-2 Main-slider-3

SMS KOD

Usługa SMS Kod to usługa dzięki której użytkownik otrzymuje dostęp do płatnych części serwisu internetowego. Po wysłaniu wiadomości na wskazany numer SMS Premium w odpowiedzi użytkownik uzyskuje unikalny kod alfanumeryczny, który wpisuje na stronie serwisu internetowego.

Uruchom usługę

SMS CHAT

Usługa SMS CHAT pozwala na prowadzenie wirtualnej rozmowy z użytkownikami via kanał SMS.
Użytkownik wysyła sms o określonej treści na wskazany numer Premium. W sms-ie zwrotnym otrzymuje odpowiedź innego użytkownika. Klient ma możliwość wyboru obsługi SMS CHAT, może to robić we własnym zakresie po udostępnieniu przez ebill odpowiedniej aplikacji, lub też zlecić obsługę ebill.

Uruchom usługę

SMS GŁOSOWANIE

Usługa SMS Głosowanie to usługa która umożliwia przeprowadzenie wśród użytkowników telefonów komórkowych plebiscytów i głosowań.

Uruchom usługę

SMS MULTIMEDIA

Usługa SMS Multimedia to usługa dzięki której użytkownik może pobrać na telefon komórkowy obiekt multimedialny (gry java, tapety, dzwonki, animacje, filmy).

Uruchom usługę

PRZEKIEROWANIE

Serwis umożliwia przekierowanie numeru audiotekstowego o podwyższonej płatności na wskazany przez Partnera numer lokalny, międzymiastowy, komórkowy . Serwis obsługiwany przez Partnera.

Uruchom usługę

SMS Premium

Usługi Premium SMS wykorzystują telefon komórkowy jako narzędzie do realizacji mikropłatności. Użytkownik wysyła SMS o określonej treści pod odpowiedni numer Premium SMS.

Zobacz ofertę

Usługi IVR

IVR (ang. Interactive Voice Response) połączenia telefoniczne o podwyższonej opłacie służą głównie do celów związanych z szeroko pojętą rozywką: konkursy, mikropłatności, rozmowy na żywo, chaty.

Zobacz ofertę

SMSBULK

SMSBULK to serwis umożliwiający pełną kontrolę i samodzielność w prowadzeniu kampanii opartych o kanał mobilny.

Program partnerski