FAQ

Gdzie znajdę ustawienia dotyczące danych osobowych, numerów NIP, PESEL itp.?
Dane osobowe, dane kontaktowe, numer rachunku bankowego, PESEL, NIP można znaleźć w Profilu do którego odnośnik znajduje się w górnej części strony po zalogowaniu. Ustawienia w profilu pozwalają na uaktualnienie wszystkich danych.
odpowiedź zwiń
Gdzie znajdę wzory umów i załączników do danych usług?
Podstawowe wzory dokumentów znajdują się w dziale z dokumentami (https://www.ebill.pl/wzory-dokumentow). Każdorazowe uruchomienie nowej usługi wymaga przesłania do nas załącznika - znajdziemy go w szczegółach danej usług (Moje usługi SMS -> Szczegóły).
Wszystkie dokumenty należy drukować i odsyłać w dwóch identycznie brzmiących kopiach.
odpowiedź zwiń
Ile zarobię na każdym SMSie wysłanym w ramach mojej usługi?
Użytkownicy Twojej usługi zostaną obciążeni kosztem każdej wysłanej wiadomości Premium SMS. Informacja odnośnie udziału (czyli wynagrodzenie jakie Państwo otrzymujecie za każdego wysłanego sms-a) jest zawarta w tabeli prowizyjnej (tabela dostępna po rejestracji). Udział uzależniony jest od ilości wysłanych smsów w danym miesiącu i liczony jest procentowo od kwoty netto za smsa w danej taryfie.
odpowiedź zwiń
Jak wyglądają rozliczenia ?
Miesiąc po zakończeniu okresu bilingowego otrzymują Państwo od nas raport rozliczeniowy na adres e-mail . Na podstawie danych z rozliczenia wystawiają Państwo fakturę VAT . Forma płatności to przelew , prosimy zatem o umieszczenie aktualnego numeru rachunku bankowego na fakturze.
odpowiedź zwiń
Moje konto zostało usunięte , dlaczego ?
Usunięcie konta może nastąpić w dwóch przypadkach:

1. Podczas rejestracji podałeś dane niezgodne z prawdą lub budzące uzasadnione wątpliwości co do ich autentyczności. ( np. nazwa firmy nie odpowiada rejestrom państwowym typu CEIDG , KRS ).

2 .Jeśli nie otrzymaliśmy w przeciągu 14 dni od momentu rejestracji podpisanej umowy , konto jest automatycznie usuwane , a usługi są wyłączane.
odpowiedź zwiń
Zarejestrowałem się w systemie Ebill, co dalej?
Po zarejestrowaniu się w systemie Ebill należy pobrać odpowiednie dokumenty ze strony https://www.ebill.pl/wzory-dokumentow, wypełnić je i wysłać na wskazany poniżej adres.

All Connect Sp z o.o.
ul. Bielawska 6/9
02-511 Warszawa

Po otrzymaniu dokumentów stajesz się Partnerem Ebill dzięki czemu możesz zacząć zarabiać na swoich usługach.

Przypominamy że każdorazowe uruchomienie usługi wymaga wysłania do nas Załącznika dostępnego w szczegółach usługi. Plik należy pobrać, wypełnić a następnie wysłać do nas na wyżej podany adres.
odpowiedź zwiń