Rejestracja klienta


(Wymagane: mała litera, DUŻA LITERA, cyfry [0-9])

Usługi Premium SMS i IVR
Program Partnerski

Akceptuję postanowienia regulaminu


Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez 4C sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.Drewnianej 7/5 w celu udostępnienia usług w systemie ebill.pl. Przysługuje mi prawo wglądu , prawo poprawiania oraz usunięcia moich danych osobowych.


Chcę otrzymywać na mój e-mail informacje handlowe od 4C sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Drewnianej 7/5.

Administratorem Danych Osobowych zebranych w związku z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego jest w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 – Usługodawca, spółka 4C Sp. z o.o., która czuwa nad bezpieczeństwem Danych Osobowych Użytkowników. Użytkownicy Serwisu Internetowego mają prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Jeżeli Użytkownik żąda zmiany swoich Danych Osobowych, zakresu ich przetwarzania, wykreślenia, bądź udostępnienia informacji związanych z ich przetwarzaniem przez Usługodawcę, może to uczynić za pomocą e-maila zawierającego w swej treści żądanie wraz z numerem telefonu, które przesyła na adres: dane@ebill.pl.