SMS INFO

Usługa SMS INFO to usługa dzięki której Użytkownik otrzymuje za pomocą SMS aktualne informacji o wybranej tematyce. Serwis działa na zasadzie subskrypcji wiadomości.Użytkownik w celu zamówienia usługi wysyła SMS na wskazany numer Premium. Informacje zwrotne o wybranej przez niego tematyce otrzymuje wprost na telefon komórkowy.
Zastosowanie: Media.

UWAGA! Serwis zostanie uruchomiony po weryfikacji regulaminu usługi przez operatorów.

Taryfa numeru PremiumKoszt netto w PLNKoszt brutto w PLN
Taryfa 0 0,50 0,62
Taryfa 1 1,00 1,23
Taryfa 2 2,00 2,46
Taryfa 3 3,00 3,69
Taryfa 4 4,00 4,92
Taryfa 5 5,00 6,15
Taryfa 6 6,00 7,38
Taryfa 9 9,00 11,07
Taryfa 19 19,00 23,37
Taryfa 25 25,00 30,75

(brak informacji)

(brak informacji)