PRZEKIEROWANIE

Serwis umożliwia przekierowanie numeru audiotekstowego o podwyższonej płatności na wskazany przez Partnera numer lokalny, międzymiastowy, komórkowy . Serwis obsługiwany przez Partnera.

Opłaty za minutę połączenia do numeru ze wskaźnikiem 708

Taryfa audiotekstowaKosz netto (PLN)Koszt brutto (PLN)Maksymalny czas połączenia (minuty)
1 0,29 0,36 45:00
2 1,05 1,29 30:00
3 1,69 2,08 30:00
4 2,10 2,58 30:00
5 3,00 3,69 30:00
6 3,46 4,26 30:00
7 4,00 4,92 30:00
8 6,25 7,69 30:00
Opłaty za połączenie do numeru 708 „9”, niezależnie od długości trwania połączenia („pay per call”)
9 8,12 9,99 05:30

Opłaty za połączenia do numeru ze wskaźnikiem 704

Taryfa audiotekstowaKosz netto (PLN)Koszt brutto (PLN)Maksymalny czas połączenia (minuty)
704-0 0,58 0,71 00:30
704-1 1,16 1,43 00:30
704-2 2,03 2,50 01:30
704-3 3,19 3,92 02:00
704-4 4,06 4,99 02:30
704-5 5,22 6,42 03:00
704-6 8,12 9,99 05:00
704-7 10,15 12,48 06:30