SZYBKA RANDKA

Użytkownik po wybraniu numeru audiotekstowego o podwyższonej płatności zostaje połączony z pierwszym wolnym uczestnikiem zabawy. W trakcie rozmowy przez naciśnięcie odpowiedniego klawisza system łączy z kolejnym wolnym uczestnikiem zabawy. Po zakończeniu połączenia jeżeli użytkownik ponownie wybiera numer zostaje połączony z osobą, z którą wcześniej rozmawiał. Połączony może zrezygnować z danej rozmowy przez naciśniecie „zera” na swoim telefonie, wówczas powraca do serwisu.

Opłaty za minutę połączenia do numeru ze wskaźnikiem 708

Taryfa audiotekstowaKosz netto (PLN)Koszt brutto (PLN)Maksymalny czas połączenia (minuty)
1 0,29 0,36 45:00
2 1,05 1,29 30:00
3 1,69 2,08 30:00
4 2,10 2,58 30:00
5 3,00 3,69 30:00
6 3,46 4,26 30:00
7 4,00 4,92 30:00
8 6,25 7,69 30:00
Opłaty za połączenie do numeru 708 „9”, niezależnie od długości trwania połączenia („pay per call”)
9 8,12 9,99 05:30