Plugin dla Wordpress

Informacje podstawowe

Podczas uruchamianiu usługi należy wybrać „Sposób sprawdzania poprawności kodów” „przy użyciu API po stronie ebill” tak jak to widać obrazie poniżej.

Instalacja skryptu

Zawartość archiwum ebill_wp.zip należy przenieść do katalogu wp-content/plugins lub zainstalować poprzez opcję dostępną w menu Wtyczki → Dodaj nową → Wyślij na serwer. Po zainstalowaniu wtyczka Ebill pojawi się na liście dostępnych wtyczek.

Wtyczkę należy włączyć klikając w „Włącz”.

Konfiguracja

Po lewej stronie w menu pojawi się nowa opcja „Ebill”.

Na początku trzeba ustawić identyfikator użytkownika, który można odczytać w informacjach o uruchomionej usłudze.

Identyfikator użytkownika należy wpisać w odpowiednie pole.

W kolejnym kroku w menu usługi trzeba pobrać listę uruchomionych usług.

Lista usług:

Po pobraniu listy usług można wybrać pozostałe opcje.

Dostęp do treści

W zależności od wybranych opcji dostęp do artykułu może być ustawiony indywidualnie, lub na wszystkie artykuły.

Jeśli wybrano opcje „Dostęp kodem do treści” „ustawiany dla każdego artykułu lub postu idywidualnie.” oraz ”Kod pozwala na dostęp” „do jednego artykułu lub postu.” dostępne będą następujące opcje w menu obok wpisu:

Masz pytanie ? Napisz do Nas

pobierz